BẢNG XẾP HẠNG
 • # Tên nhân vật Level Reset Relife
 • 1 BuomTham 400 130
 • 2 BiBo 321 130
 • 3 BlueSky 302 129
 • 4 BInhnagoas 400 128
 • 5 PhieuLang 400 125
 • 6 Snow 400 125
 • 7 BuffHP 400 125
 • 8 SGHP2021 400 125
 • 9 butin7 400 125
 • 10 EfSieuCui 400 125
BẢNG XẾP HẠNG BANG HỘI
 • # Name Master
 • 1 Olympus YangHo
 • 2 BocBatHo Rumble
 • 3 anhdaden anhdaden
 • 4 ZkunZ ZzzZ
 • 5 DjtMeCZ Binance
 • 6 AnhEm KhungLong
TẢI GAME
Bản cài đặt đầy đủ
Bản cài đặt đầy đủ
Mega
755 MB TẢI VỀ
Bản cài đặt đầy đủ
Media
755 MB TẢI VỀ
Bản cài đặt không âm thanh
Bản cài không âm thanh
drive
890 MB TẢI VỀ