BẢNG XẾP HẠNG
 • # Tên nhân vật Level Reset Relife
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Warning

  Message: file(http://taikhoan.choimu.vn/data/top.txt): failed to open stream: An operation on a socket could not be performed because the system lacked sufficient buffer space or because a queue was full.

  Filename: web/index.php

  Line Number: 65

 • 1

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined offset: 4

  Filename: web/index.php

  Line Number: 71

   

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined offset: 3

  Filename: web/index.php

  Line Number: 71

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined offset: 2

  Filename: web/index.php

  Line Number: 71

 • 2

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined offset: 4

  Filename: web/index.php

  Line Number: 71

   

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined offset: 3

  Filename: web/index.php

  Line Number: 71

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined offset: 2

  Filename: web/index.php

  Line Number: 71

 • 3

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined offset: 4

  Filename: web/index.php

  Line Number: 71

   

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined offset: 3

  Filename: web/index.php

  Line Number: 71

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined offset: 2

  Filename: web/index.php

  Line Number: 71

 • 4

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined offset: 4

  Filename: web/index.php

  Line Number: 71

   

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined offset: 3

  Filename: web/index.php

  Line Number: 71

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined offset: 2

  Filename: web/index.php

  Line Number: 71

 • 5

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined offset: 4

  Filename: web/index.php

  Line Number: 71

   

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined offset: 3

  Filename: web/index.php

  Line Number: 71

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined offset: 2

  Filename: web/index.php

  Line Number: 71

 • 6

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined offset: 4

  Filename: web/index.php

  Line Number: 71

   

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined offset: 3

  Filename: web/index.php

  Line Number: 71

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined offset: 2

  Filename: web/index.php

  Line Number: 71

 • 7

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined offset: 4

  Filename: web/index.php

  Line Number: 71

   

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined offset: 3

  Filename: web/index.php

  Line Number: 71

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined offset: 2

  Filename: web/index.php

  Line Number: 71

 • 8

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined offset: 4

  Filename: web/index.php

  Line Number: 71

   

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined offset: 3

  Filename: web/index.php

  Line Number: 71

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined offset: 2

  Filename: web/index.php

  Line Number: 71

 • 9

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined offset: 4

  Filename: web/index.php

  Line Number: 71

   

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined offset: 3

  Filename: web/index.php

  Line Number: 71

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined offset: 2

  Filename: web/index.php

  Line Number: 71

 • 10

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined offset: 4

  Filename: web/index.php

  Line Number: 71

   

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined offset: 3

  Filename: web/index.php

  Line Number: 71

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined offset: 2

  Filename: web/index.php

  Line Number: 71

BẢNG XẾP HẠNG BANG HỘI
 • # Bang Hội Reset
 • 1SMILE 0
THÔNG TIN SERVER
 • Phiên bản: Season 6.9
 • Giới hạn RS : 3 lần/ngày
 • EXP: 50x EXP , PT x50%
 • EXP master: 10, PT x 10
 • Drop ngọc: tất cả các quái, maps tỉ lệ 1%
 • Drop ngọc: sự kiện thỏ,Sum 5%
 • Drop lông vũ: icarus tỉ lệ 0.5%
 • Drop từ boss:
 • Kundun: Vũ khí 380, đồ thần, NL Wing 3 10% EXL
 • Medusa: quần áo 380 10% EXL.
 • Nhện: vũ khí rồng cấp 1, nguyên liệu 2.5 20% EXL
Time of events
HƯỚNG DẪN CƠ BẢN
 • /tanthu: (quà hỗ trợ Gấu, đại quỷ 3 ngày)
 • /autoreset
 • /autoresetvip ( giảm 20lv, phí 1.000 Gcent)
 • /readd (tẩy điểm)
 • /addstr
 • /addagi
 • /addstr
 • /addene
 • /addcmd
 • /xoado
 • /setpass (tự động PT)