BẢNG XẾP HẠNG
BẢNG XẾP HẠNG BANG HỘI
 • # Bang Hội Reset
 • 1SMILE 0
THÔNG TIN SERVER
 • Phiên bản: Season 6.9
 • Giới hạn RS : 3 lần/ngày
 • EXP: 50x EXP , PT x50%
 • EXP master: 10, PT x 10
 • Drop ngọc: tất cả các quái, maps tỉ lệ 1%
 • Drop ngọc: sự kiện thỏ,Sum 5%
 • Drop lông vũ: icarus tỉ lệ 0.5%
 • Drop từ boss:
 • Kundun: Vũ khí 380, đồ thần, NL Wing 3 10% EXL
 • Medusa: quần áo 380 10% EXL.
 • Nhện: vũ khí rồng cấp 1, nguyên liệu 2.5 20% EXL
Time of events
HƯỚNG DẪN CƠ BẢN
 • /tanthu: (quà hỗ trợ Gấu, đại quỷ 3 ngày)
 • /autoreset
 • /autoresetvip ( giảm 20lv, phí 1.000 Gcent)
 • /readd (tẩy điểm)
 • /addstr
 • /addagi
 • /addstr
 • /addene
 • /addcmd
 • /xoado
 • /setpass (tự động PT)